Dins del procés gradual que realitza l’empresa tecnològica d’implementació del model d’Economia del Bé Comú, i aprofitant la seua presència a les I jornades de bones pràctiques en empreses EBC, Nexe presentarà hui la seua plataforma de participació i cooperació denominada “Compromís i participació social”. La iniciativa, a la que es pot accedir en la web social.nexe.ws, permetrà realitzant una monitorització del procés de marginació econòmica, cultural i social que genera l’escletxa digital a la societat i realitzar actuacions per contenir-la. L’Economia del Bé Comú, és un nou model propugnat pel pensador austríac Christian Felber, que tracta d’avaluar el comportament i els objectius del agents del sistema econòmic. El nou paradigma, modifica les finalitats de l’economia de l’obtenció del lucre al bé comú de tots els seus participants. Les jornades de bones pràctiques es celebre a Madrid els dies 30 i 31 de gener, per presentar aquelles actuacions d’empreses EBC que tendeix a afavorir el bé comú.
Loading...