El programa “Compromís social” de Nexe col·labora amb les trobades d’escoles en valencià 2015, organitzades per l’entitat Escola Valenciana, oferint gratuïtament la maquetació de la publicació “A tornallom” que es repartirà a Godella el proper dia 26 d’abril. Escola Valenciana, entitat que agrupa a més de 220.000 persones entre mares, pares i alumnes, realitza aquestes trobades des de fa 29 anys, amb l’objectiu de garantir el dret a una educació en valencià i de qualitat. “Compromís social” és una iniciativa que impulsa Nexe, per tal de reduir els efectes de l’escletxa digital, que genera diferències econòmiques, socials i culturals entre els qui tenen accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i la resta de la població.
Loading...