La col·laboració entre el programa “Compromís social” de Nexe i les trobades d’escoles en valencià d’Escola Valenciana, que s’inicià al 2014, compleix tres anys amb molt bones sensacions. Per a Nexe, les trobades són un element potenciador de l’ús de la llengua pròpia a la xarxa. Els efectes són enormement positius socialment, tant des de la perspectiva de la protecció de la cultura, com de l’impuls a l’ús de les TIC. En eixe sentit, l’empresa aplaudeix la tasca d’Escola Valenciana, que anualment mobilitza més de 200.000 persones a les trobades i espera poder seguir col·laborant a través del seu “Compromís social”.
Loading...