Política de privacitat

Rev. 1-20131227

1. – Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals:

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari de registre en nexe.ws o qualsevol altra web del grup, NEXE compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa l’usuari que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

2. – Finalitat de les dades:

NEXE recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT. NEXE informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, NEXE recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per NEXE són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. Igualment NEXE recull determinades dades bàsiques de fonts accessibles al públic amb l’objectiu de realitzar tasques comercials sobre els serveis que l’entitat presta.

3. – Obligatorietat de la introducció de les dades:

Per accedir al lloc web de nexe.ws o qualsevol altra web del grup, no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret, és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Tots els camps són obligatoris excepte aquells que assenyalin específicament com opcionals. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

4. – Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a info@nexe.ws, o per correu postal a: NEXE TECNOLÒGIC, S.L., c/ Vicari Belenguer, 6-11- 46120 – Alboraia (VALÈNCIA), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades.

5. – Responsable del tractament:

El responsable del tractament de les dades és Nexe Tecnològic, S.L., NIF B98572365, amb domicili social a c/ Vicari Belenguer, 6-11 -46120 – Alboraia (VALÈNCIA). NEXE ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos en www.agpd.es. NEXE no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen ja que NEXE ni recull aquestes dades ni els tracta assumint el CONTRACTANT la responsabilitat dels mateixos.

6. – Cessió de dades:

No hi ha cap cessió de dades a tercers aliens totalment a NEXE. El CONTRACTANT a l’acceptar les presents condicions accepta que les seves dades puguin ser cedides a empreses amb idèntica composició social (mateixos accionistes) que NEXE, aquestes dades en tot cas seran tractades per a les mateixes finalitats que per NEXE. NEXE informa al CONTRACTANT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant , relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i NEXE, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

7. – Seguretat:

NEXE assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això NEXE no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures necessàries segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel què fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

8. – Utilització de cookies:

NEXE utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web nexe.ws o qualsevol altra web pertanyent al grup-que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima-i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza NEXE són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del CONTRACTANT quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CONTRACTANT insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si el CONTRACTANT desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de NEXE. Aquesta és la llista completa de cookies que pots trobar al nostre web:
CookieNomDuradaTipusFinalitat
Alexa.comtbver48h.De tercersEstadístiques de visites
Zopim__zlcidDurada de la sessóPròpiaEmmagatzema la ID del xat
Zopim__cfduid6 anysDe tercersEmmagatzema la IP del visitant per evitar restriccions relacionades amb Cloudfare
Google Analytics_gaDurada de la sessóDe tercersEstadístiques de visites i comportament de l’usuari
Google Analytics__utma2 anysDe tercersEstadístiques de visites i comportament de l’usuari. Distingeix entre usuaris i sessions. S’usa per calcular les estadístiques de visitants recurrents
Google Analytics__utmb30 min.De tercersEstadístiques de visites i comportament de l’usuari. Distingeix entre sessions i visitants
Google Analytics__utmcDurada de la sessóDe tercersEstadístiques de visites i comportament de l’usuari. Distingeix entre sessions i visitants
Google Analytics__utmz6 mesosDe tercersEstadístiques de visites i comportament de l’usuari. Identifica l’origen del trànsit d’un usuari
Twitterguest_id2 anysDe tercersXarxes socials. Integració de plugins
Directiva de CookiescookiesDirective1 anyPròpiaDetermina si l’usari a acceptat la política de cookies
WHMCSWHMCSUser1 anyPròpiaRecorda les dades de login
Recorde que pot deshabilitar les cookies des de les preferències del seu Navegador

9. – Veracitat de les dades:

El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. NEXE posa a disposició del CONTRACTANT tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té el CONTRACTANT en nexe.ws o qualsevol altra web pertanyent al grup i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; aquest motiu el CONTRACTANT ha de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. El CONTRACTANT manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d’un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció.

10. – Spamming o enviament de correus no sol·licitats:

NEXE és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes-NEXE únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com usuaris en mesinternet.com, mescreatius.com o nexetecnologic.com o qualsevol altra web del grup, i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació o, si s’escau a aquelles persones que, previ contacte telefònic hagin autoritzat l’enviament d’aquests correus. NEXE tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb NEXE i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.

11. – Encarregat del tractament:

NEXE actuarà com a encarregat del tractament en relació amb les possibles dades personals dels quals l’usuari sigui responsable i estiguin allotjats en els sistemes de NEXE i sempre que els servidors de NEXE siguin l’ubicació principal del fitxer. NEXE per tant assumirà les obligacions legals que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a l’encarregat del tractament-article 12 – no sent per tant en cap cas el subministrament d’aquestes dades per part de l’ usuari responsable dels mateixos una cessió de dades als efectes que determina la llei. D’aquesta manera, NEXE prestarà els serveis al responsable de les dades en els termes fixats en les Condicions Generals de la Prestació de servei concret contractat per l’usuari. NEXE per tant només tractarà aquestes dades en funció de les instruccions que el responsable indiqui i únicament per als fins assenyalats en el contracte del servei sol·licitat no comunicant aquestes dades a terceres persones i respectant sempre la confidencialitat. NEXE adopta per tant en el tractament d’aquestes dades totes les mesures de seguretat, organitzatives i tècniques exigides per l’article 9 de la Llei de Protecció de Dades i legislació que la desenvolupa. El CONTRACTANT és doncs l’únic responsable de les dades que allotja o pugui obtenir a través dels serveis d’allotjament o altres serveis que tingui contractats en NEXE i per tant és aquest qui ha de complir la legalitat vigent notificant a l’Agència de Protecció de Dades els fitxers corresponents i, en general de complir les obligacions que aquesta legislació marca en relació amb les dades personals que allotgi.

Informació legal

Loading...